Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach programu Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł wsparcia.

Podczas spotkań dowiesz się:

  • na jaki rozwój usług możesz uzyskać wsparcie finansowe
  • jak powinieneś przygotować się do złożenia wniosku
  • kiedy rozpoczynają się nabory do poszczególnych działań

Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się jak złożyć wniosek i uzyskać dotację:

  • 12 września 2017 r. Wrocław
  • 19 września 2017 r. Poznań
  • 26 września 2017 r. Rzeszów
  • 17 października 2017 r. Białystok – informujemy, że spotkanie w Białymstoku zostało odwołane

Liczba miejsc ograniczona.

Zachęcamy do określenia najbardziej interesujących działań w formularzu rejestracyjnym.

 

 

id: 49645