Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach programu Inteligentny Rozwój. Masz możliwość otrzymania nawet 0,5 mln zł wsparcia.

Podczas spotkań dowiesz się:

  • na jaki rozwój usług możesz uzyskać wsparcie finansowe
  • jak powinieneś przygotować się do złożenia wniosku
  • kiedy rozpoczynają się nabory do poszczególnych działań

Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się jak złożyć wniosek i uzyskać dotację:

  • 12 września 2017 r. Wrocław
  • 19 września 2017 r. Poznań
  • 26 września 2017 r. Rzeszów
  • 17 października 2017 r. Białystok – informujemy, że spotkanie w Białymstoku zostało odwołane

Liczba miejsc ograniczona.

Zachęcamy do określenia najbardziej interesujących działań w formularzu rejestracyjnym.

 

Zarejestruj się na spotkanie

* pola wymagane

* Wybierz wydarzenie:

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość :

* Telefon (wraz z nr. kier.) :

* Email :

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: trzy + cztery =

Zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym także danych osobowych wizerunkowych do celów:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom, kontrolującym i nadzorującym PARP. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji ww. celów.Wyślij formularz

 

id: 49645