CRMŚP:

Innovoucher to rozwój nowego modelu programu wsparcia innowacyjności w MŚP w ramach międzynarodowej wymiany usług proinnowacyjnych w Europie.

Innovoucher to oferta dla przedsiębiorców chcących wprowadzić innowację w swojej firmie we współpracy z zagranicznym akredytowanym wykonawcą usług proinnowacyjnych z 4 krajów UE (Włochy – region Marche, Belgia – region Flandria, Hiszpania – region Murcia i Rumunia).

 

id: 50075