Dziś i jutro o horyzontach rozwojowych gospodarki Polski Wschodniej już po raz czwarty dyskutować będą uczestnicy Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Podczas trzydziestu debat, biznesmeni, politycy z regionu, kraju i Europy, inwestorzy, finansiści, samorządowcy, eksperci i naukowcy, wspólnie poszukają  „Pomysłów na Wschód”.

Wschodni Kongres Gospodarczy (Eastern Economic Congress – EEC) to dwudniowy cykl spotkań, stawiających w centrum zainteresowania sytuację gospodarczą Polski Wschodniej. Kluczowe panele dyskusyjne tegorocznej edycji dotyczyć będą między innymi: mechanizmów wsparcia w ramach programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych, sukcesów i niedostatków ich wdrażania, uwarunkowań i przyszłości relacji z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią.

Udział przedstawicieli PARP w kongresie:
• Fundusze europejskie i finansowanie inwestycji, Nina Dobrzyńska, zastępca prezes PARP – perspektywy programu Polska Wschodnia;
• Finansowanie rozwoju firm prywatnych i rodzinnych, Nina Dobrzyńska, zastępca prezes PARP – sukcesja i finansowanie w firmach rodzinnych;
• Panel – kapituła konkursu TOP Start-up Polski Wschodniej, Jadwiga Lesisz, zastępca prezes PARP;
• Start-upy w Polsce Wschodniej, Anna Brussa, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w PARP - Platformy startowe jako narzędziu kompleksowego wsparcia dla tworzenia i rozwoju młodych firm w Polsce Wschodniej.

Przedstawiciele PARP będą także do dyspozycji przedsiębiorców na stoisku informacyjnym hallu głównym. Zapraszamy do konsultacji wszystkich zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach działań wdrażanych przez Agencję.

Wydarzeniami towarzyszącymi kongresowi będą gale finałowe konkursów: TOP Start-up Polski Wschodniej, Top Inwestycje Polski Wschodniej, (z udziałem kierownictwa PARP), a także TOP Pracodawcy Polski Wschodniej. Po raz trzeci zostanie zrealizowany projekt skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych EEC – Liderzy Przyszłości.

IV Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Strona wydarzenia: www.wschodnikongres.eu/pl/ 

id: 49710