Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczęła się największa, bezpłatna, impreza edukacyjna dla przedsiębiorców w Polsce - Forum Edukacyjne dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 15 lat. Pierwszy dzień Forum pn. PARP: 15 lat innowacji w biznesie jest oficjalnym otwarciem  nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz możliwością zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach dwóch programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW).

Głównym celem Forum jest wymiana i przekazanie przedsiębiorcom wiedzy na temat zagadnień związanych z efektywnym zarządzaniem ludźmi oraz przepływem doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej, instytucjami naukowymi i praktykami biznesu.

W uroczystej sesji inaugurującej udział wzięli: wicepremier, minister gospodarki, Janusz Piechociński, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Marek Banaszkiewicz oraz Michał Olszewski wiceprezydent m.st. Warszawy.

- "Polska jest w bardzo dobrym momencie rozwojowym, by wejść na szybką ścieżkę wzrostu. Bardzo dużo nauczyliśmy się dzięki nowej perspektywie i uważnie obserwujemy rozwój innowacyjności w perspektywie globalnej oraz aktywność liderów. Dysponując kwotą 3,6 mld euro na poszczególne programy operacyjne będziemy aktywni w udzielaniu wsparcia finansowego na Rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, Inwestycje w innowacje, Rynek start-upowy oraz wspieranie procesów internacjonalizacji firm" - powiedziała prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.

Minister gospodarki, Janusz Piechociński, podkreślił, że siłą polskiej przedsiębiorczości są małe i średnie firmy, które potrzebują środków na rozwój oraz wiedzę skąd te środki pozyskać, a innowacyjność nie powinna być tylko rozumiana w kontekście technicznym, ale jako wyzwanie, któremu każdy osobiście powinien próbować sprostać.

Podczas sesji odbyło się także uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) w zakresie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Głównym celem porozumienia jest m.in. reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego na arenie międzynarodowej oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw sektora kosmicznego w realizacji projektów w ramach programów Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

W drugim dniu Forum (9 czerwca br.) organizowanym pod hasłem: Rozwój pracowników – to się opłaca!, przedsiębiorcy będą mogli zapoznać się w prezentacjami najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP.

W dwudniowym wydarzeniu swój udział zarejestrowało blisko 900 uczestników. Wezmą oni udział w prezentacjach w ramach 35 paneli, które są transmitowane na żywo w Internecie.

Link do transmisji: (link)

Pierwszy dzień Forum to 4 ścieżki tematyczne i 12 paneli.

Program (link)

id: 48001