Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2004-2008 odpowiadała za wdrażanie wybranych działań z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw jest Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Środki w ramach działań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczone były na dofinansowanie projektów w ramach następujących działań:
 • SPO WKP 1.1.2 - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu

  Dzięki realizacji działania przedsiębiorcy uzyskali dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu oraz ich sieci.

 • SPO WKP 1.2.1 - Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych

  Działanie miało na celu na utworzenie funduszy przeznaczonych na udzielanie pożyczek mikro i małym przedsiębiorcom.

 • SPO WKP 1.2.2 - Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych

  Działanie miało na celu na wsparcie na utworzenie funduszy przeznaczonych na udzielanie mikro i małym przedsiębiorcom poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów lub pożyczek.

 • SPO WKP 1.2.3 - Wsparcie powiązania funduszy kapitału zalążkowego

  Celem działania było dokapitalizowanie funduszy kapitału zalążkowego obejmujących akcje lub udziały w mikroprzedsiębiorstwach, małych lub średnich przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju.

 • SPO WKP 2.1 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo

  Działanie miało na celu na wsparcie na zakup usług doradczych.

 • SPO WKP 2.2.1 - Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

  Działanie miało na celu na wsparcie nowych inwestycji i poprawę zatrudnienia.

 • SPO WKP 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje

  Działanie miało na celu na wsparcie nowych inwestycji.

 
id: 998