Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt systemowy Bilans Kapitału Ludzkiego. Projekt ten jest największym w Polsce badaniem monitoringu rynku pracy, którego strategicznym celem jest stworzenie narzędzi pozwalających na dostosowanie podaży do popytu kompetencji na polskim rynku pracy. Wyniki pierwszej edycji badań zaprezentowane zostaną podczas seminariów regionalnych, które odbędą się 15 września 2011 w Katowicach i 22 września 2011 w Poznaniu.

Seminaria regionalne adresowane są do przedstawicieli działów HR, osób podejmujących decyzje dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w firmach oraz do przedstawicieli administracji w regionach. Wystąpienia podczas seminariów przygotowane zostały pod kątem potrzeb i problemów z jakimi aktualnie zmagają się przedstawiciele działów personalnych i osoby podejmujące decyzje związane z regionalnym rynkiem pracy. Tematy poruszone w ramach seminariów dadzą odpowiedź na pytania: Jakich pracowników potrzebują aktualnie pracodawcy? Jakie wymagania stawiają potencjalnym kandydatom? Gdzie i jak poszukiwani są pracownicy? Jakie narzędzia rekrutacji wykorzystują firmy? Jak wygląda regionalny rynek szkoleń?

Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w seminariach jest bezpłatny. Niezbędne jest dokonanie rejestracji na stronie www.bkl.parp.gov.pl. Liczba miejsc ograniczona. Więcej o konferencji na stronie www.bkl.parp.gov.pl

id: 22495