Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pn. „Przetargi publiczne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO) – możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców”.

Odbędzie się ono 6 maja 2015 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83).  Dla polskich przedsiębiorców będzie to unikalna okazja do zapoznania się z możliwościami współpracy z UNIDO. Seminarium otworzy Dyrektor Generalny UNIDO Pan LI Yong oraz Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Pani Bożena Lublińska-Kasprzak. Prelegentami spotkania będą eksperci UNIDO - Pan Michael Dethlefsen, Unit Chief, Procurement Services Unit; Pan Tidiane Boy, Industrial Development Officer, Country Partnerships Unit oraz ekspert PARP Pani Małgorzata Pałysa.

Więcej informacji http://www.een.org.pl

id: 47282