27 czerwca odbyło się seminarium pn. Efektywny rynek inwestycji Venture Capital (VC) w Polsce. Koinwestycje - praktyka i perspektywy. Jakie formy wsparcia są potrzebne inwestorom?  Jego celem była dyskusja i wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska inwestorów VC, Aniołów Biznesu i instytucji wspierających rozwój MSP, dotycząca wspólnych inwestycji w innowacje MSP i efektywności mechanizmów wsparcia inwestorów.

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentował dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, Michał Bańka, który wskazał na 3 filary wsparcia PARP: Anioły Biznesu, Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Venture Capital.  W seminarium również udział wzięli: dyrektor zarządzająca HCM Group, Anna Hejka; doradca zarządu Enterprise lnvestors, Ryszard Kruk; dyrektor zarządzający Helix Venture Partners, Piotr Pajewski oraz szef Lewiatan Business Angels, Jacek Błoński. Dyskusję moderował Robert Bieleń - wiceprezes Zarządu, Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Jednym z głównych tematów dyskusji,  był coraz częściej sygnalizowany w środowisku VC problem z podażą projektów, w które mogą inwestować fundusze VC, fundusze zalążkowe i Aniołowie Biznesu. W gronie inwestorów rozmawiano o rzeczywistej skali problemu z podażą dobrych jakościowo projektów; dzielono  się doświadczeniami o sposobach poszukiwania projektów przez inwestorów, omawiano działania jakie należy podjąć, aby zwiększyć ilość atrakcyjnych, innowacyjnych i przygotowanych do rozmów z inwestorami przedsiębiorców.

Dyskutowano także o obecnych i przyszłych mechanizmach wsparcia powstawania i rozwoju innowacyjnych MSP; wsparcia dla inwestorów indywidualnych i funduszy inwestujących w start-upy, efektywności planowanych  i wdrażanych  przez polski rząd mechanizmów stymulujących rozwój inwestycji VC, mechanizmach wsparcia dla inwestorów funkcjonujących w gospodarkach zachodnich oraz doświadczeniach inwestorów na temat korzyści i barier dla koinwestycji w Polsce.

zdjęcie

Prowadzący seminarium, od lewej: Jacek Błoński - szef Lewiatan Business Angels; dr Michał Bańka  - dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP, oraz Robert Bieleń -  wiceprezes Zarządu, Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

 

zdjęcie  zdjęcie

id: 27810