Dnia 11 października 2010 r. w Hotelu MDM, przy Pl. Konstytucji 1 w Warszawie odbędzie się seminarium eksperckie pt.: „Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw”, będące podsumowaniem projektu badawczego realizowanego przez Instytut Badań i Analiz GRUPA OSB na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem seminarium jest przeprowadzenie konsultacji z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami środowisk naukowych na temat prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu strategii opartych na niszy rynkowej, możliwości rozwoju w niszy oraz  uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.

Podczas seminarium przedstawione zostaną zarówno wyniki przeprowadzonego badania, jak również zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk polskich mikroprzedsiębiorstw, które działają w oparciu o strategię niszy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium! Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie:

http://www.badania-rynku.pl/

id: 17857