Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium eksperckim prezentującym wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu systemowego „Znaczenie wiedzy i informacji w zarządzaniu MSP”.

Termin: 10 grudnia 2010 r., godzina 11.45

Miejsce: Hotel Kyriad Prestige, Warszawa, ul. Towarowa 2

W trakcie seminarium przedstawimy, a następnie zestawimy wnioski z trzech badań, przeprowadzonych w ramach ww. projektu:

  • „Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników”,
  •  „Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw”,
  • oraz „Wykształcenie pracowników a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa”.

 

Program wraz z zaproszeniem pobierz plik

 

 

 

stopka PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

id: 18520