Sesja podzielona będzie na dwa półgodzinne bloki tematyczne.

1. Możliwości bezzwrotnego dofinansowania obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

2. Układy ratalne dla tych, którzy mają problemy w opłacaniu składek

W trakcie trwania pierwszego dnia Forum przedsiębiorcy będą także mogli skorzystać z indywidualnych porad przedstawicieli ZUS na stoisku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Porady dotyczyć będą tematyki ubezpieczeń, składek  jak również zasiłków i świadczeń długoterminowych. Nie zabraknie także eksperta od programu Płatnik.

XV Forum Edukacyjne MSP odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Centrum Kongresowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Tegoroczne Forum MSP poświęcone będzie dwóm tematom:

  • I dzień Forum - stanowić będzie oficjalne otwarcie dla nowej perspektywy wdrażania funduszy oraz dogodną możliwość do zapoznania się z działaniami wdrażanymi przez PARP i oferowanymi przedsiębiorcom w ramach 2 programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Polska Wschodnia (PO PW).
  • II dzień Forum - prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP. 

Więcej informacji (link).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

id: 47895