Serendypność to tylko jeden z kilkuset terminów, jakie można znaleźć w Słowniku Innowacji www.slownik.pi.gov.pl. Celem aplikacji jest uporządkowanie i przystępna prezentacja pojęć opisujących wielowątkowe aspekty mechanizmów innowacyjnych w gospodarce w kontekście polityki regionalnej, finansów, przedsiębiorczości, zarządzania, statystyki i własności intelektualnej.

Hasła zawarte w Słowniku Innowacji pochodzą z dwóch publikacji:

  • Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa B. Matusiaka, wydanie III, PARP, 2011;
  • Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Szewca, wydanie II, PARP, 2006.

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją Słownik Innowacji (www.slownik.pi.gov.pl) i korzystania z wyjaśnień/odniesień do poszczególnych haseł ze słownika, które znajdują się w artykułach dostępnych na Portalu Innowacji. 

id: 38250