Nabór wniosków zamknięty
 
 Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników Centrum Onkologii
- Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 
W przypadku tego schematu uprawniony do składania wniosków był wyłącznie jeden beneficjent Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza pracowników modelowych centrów skryningowych, w kontekście działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych. W ramach realizowanego od grudnia 2004 projektu. przeszkolonych zostało ponad 1000 osób.


 
  
id: 904