Sektorowy Program Operacyjny
"Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"
DOTACJE NA DORADZTWO

 Nabór wniosków zamknięty

Informacje o programie (szczegółowe informacje zawarte są w Wytycznych dla wnioskodawców):

Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie może być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:
1) jest wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
2) jest oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii  o znaczącym potencjale rynkowym.

Na co?
Wsparcie na zakup usług doradczych - szczegółowy zakres takich usług zawarty jest w Wytycznych dla wnioskodawców.

Działanie 2.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo” skierowane jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

id: 130