O Konstytucji Biznesu i zmianach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 23 maja br. w Ostrowie Wielkopolskim z przedsiębiorcami MŚP rozmawiali: premier, Mateusz Morawiecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Mariusz Haładyj; pełnomocnik rządu ds. MŚP, Andżelika Możdżanowska; podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Paweł Cybulski; prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Małgorzata Stręciwilk i zastępca prezes PARP, Nina Dobrzyńska.

-Zależy nam na polskiej własności, polskim kapitale, polskich przedsiębiorcach, a dzięki wprowadzanym zmianom małe i średnie firmy oszczędzają rocznie 2 mld zł - mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że w wprowadzone przez rząd niemal 100 zmian legislacyjnych związanych m.in. z Konstytucją Biznesu ma wymierny wpływ na przedsiębiorców.

Prezes Rady Ministrów zapowiedział, że od początku 2019 r. zaproponowanych zostanie kilka rozwiązań dla małej działalności gospodarczej. Pierwsze z ułatwień to tzw. "rozbiegówka" dla firm. Zakłada, że początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych sześć miesięcy działalności gospodarczej. Jak wyjaśnił, chodzi o tzw. "pas startowy albo jak niektórzy mówią drugie życie dla małego przedsiębiorcy" - wskazał.

Drugim rozwiązaniem ma być działalność nierejestrowa. To możliwość prowadzenia mikrodziałalności gospodarczej bez rejestrowania się w rejestrze CEIDG, w sposób w pełni legalny. Premier zaznaczył, że w ten sposób rząd chce eliminować szarą strefę.

Trzecie rozwiązanie to mała działalność gospodarcza, czyli "proporcjonalny ZUS". To tzw. mała działalność gospodarcza, skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy uzyskują przeciętne miesięczne przychody nieprzekraczające 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. to 5250 zł).

"Czwarta - to cały czas utrzymujemy obniżony ZUS do wysokości 30 proc., realnie rzecz ujmując, czyli ok. 400 zł przez pewien okres" - mówił Morawiecki. Jak podkreślił premier, da to "realny oddech" małym przedsiębiorcom. (PAP)

Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany - małe firmy, wielkie zmiany to na cykl spotkań informacyjnych, administracji i biznesu, w trakcie których eksperci przedstawią zmiany i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

Premier Mateusz Morawiecki  Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii  Paweł Cybulski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów 

Małgorzata Stręciwilk, prezes UZP  Nina Dobrzyńska, zastępca prezes PARP 

id: 50101