W związku z ogłoszeniem konkursów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2016 r. w JM Hotel w Warszawie (ul. Grzybowska 45).

 

id: 48689