24 kwietnia br. w Kolonii spotkali się przedstawiciele wszystkich partnerów – z Danii, Niemiec, Belgii, Polski, Hiszpanii, Grecji i Włoch - zaangażowanych w realizację projektu Early Warning Europe.

z1

Zespół projektu Early Warning Europe

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia przedsiębiorstw, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, czyli, mówiąc zrozumiałym dla wszystkich uczestników językiem, „companies in distress”.

Niektóre kraje – Dania, Niemcy i Belgia - mają już doświadczenie w pomocy takim przedsiębiorstwom. Mentorzy z tych krajów dzielili się swoimi przemyśleniami z państwami, które dopiero taki system zaczynają u siebie budować – z Polską, Grecją, Hiszpanią i Włochami. Muszą one wypracować swój własny system, najlepiej dostosowany do specyfiki kraju, uwzględniający uregulowania prawne i uwarunkowania kulturowe.

Podczas warsztatów, prowadzonych metodami aktywizującymi wszystkich uczestników, dyskutowano o tym, jak zachęcić przedsiębiorców do udziału w projekcie, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę tak, aby przedsiębiorca poczuł, że może liczyć na pomoc życzliwej i kompetentnej osoby, jak zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa i zaproponować właściwą ścieżkę postępowania.

z2

z3

Dzielimy się doświadczeniami

Niezwykle poruszająca okazała się rozmowa z Iną, przedsiębiorczynią przez kilkanaście lat prowadzącą własne przedsiębiorstwo. Niestety, z powodu niekorzystnego zbiegu okoliczności i nieuczciwości wspólnika, musiała je zamknąć. Być może, gdyby w porę uzyskała wsparcie bardziej doświadczonego przedsiębiorcy, firmę udałoby się uratować. Nawet jednak gdyby okazało się to niemożliwe, koszty emocjonalne Iny byłyby mniejsze, gdyby miała u swojego boku osobę, która pomogłaby jej zachować dystans i wspierała w tym trudnym okresie.

z4

Co to znaczy Stracić firmę. Opowieść Iny

Organizatorzy spotkania – TeamU z Niemiec – zadbali również o część wieczorną, służącą integracji i lepszemu poznaniu się uczestników. A jak wiadomo – przez żołądek do serca! Uczestnicy wspólnie przygotowali kolację skomponowaną z dostępnych składników, a później długo siedzieli za stołem jedząc i dyskutując ….

Do następnego spotkania!

z5

z6

Wspólne gotowanie i dyskusje za stołem – to zawsze łączy!

 


 Tekst: Małgorzata Mączyńska,  Zdjęcia: TeamU

id: 49542