Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 - 13.00 w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w sali B przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie odbędzie się spotkanie Pana Waldemara Pawlaka, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, z potencjalnymi beneficjentami wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przedsiębiorcami, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działań 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Spotkanie będzie dotyczyć w szczególności omówieniu problemów takich jak:

  • system zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia,
  • pozyskiwanie środków własnych na realizację projektów ze źródeł zewnętrznych,
  • wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności.

Zapraszamy do potwierdzania swojej obecności na spotkaniu osoby zainteresowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej (link) do dnia 19 czerwca 2009 roku.


W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Wysocką z Zespołu Promocji i Informacji, tel. (022) 432 89 82

 


id: 9751