W dniu 8 marca 2010 r. o godz. 13.39 na portalu wyborcza.biz został opublikowany artykuł zawierajacy nieprawdziwe informacje.

Wczoraj tj. poniedziałek 8 marca w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nie odbywał się nabór wniosków na e-dotacje.

W tym dniu odbywał się nabór wniosków od przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu, którzy starają się o dofinansowanie w działaniu 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej. Wnioskodawcy mogą  otrzymać dofinansowanie na tzw. preinkubacje przedsiębiorstw czyli m.in. doradztwo biznesowe na etapie zakładania firmy oraz dofinansowanie na wejścia kapitałowe w nowozakładane projekty.

 W sprawie wnioskodawców, którzy wczoraj składali  wnioski informujemy, że w ciągu 20 min wszystkie osoby, które wczoraj zaplanowały złożenie wniosku tego dokonały. Niektóre z nich podziękowały za pośrednictwem poczty elektronicznej za sprawny przebieg przyjmowania wniosków przez PARP.

id: 14746