Startujący przedsiębiorcy mają oryginalny pomysł na biznes, dopracowują jego szczegóły, jednak każdy start-up dochodzi do momentu, w którym sam zapał, kreatywność i wiara w sukces nie wystarczają. Mówiąc wprost, potrzebne są pieniądze. Dzięki środkom z PARP łatwiej można zrobić kolejny krok. Dla początkujących przedsiębiorców mamy:

Scale UP – Start In Poland

Scale UP to pilotażowy konkurs realizowany w ramach programu Inno lab oraz programu rządowego Start In Poland. Jego celem jest akceleracja, czyli przyspieszenie rozwoju start-upów. Akceleracja to program dedykowany mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom, trwający od 3 do 6 miesięcy, opracowany we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami i mający na celu przygotowanie produktu lub usługi do komercjalizacji, oparty na intensywnej pracy z uczestnikami tego programu, obejmujący w szczególności wsparcie doradcze i mentorskie oraz wsparcie w formie pieniężnej, mające na celu przyspieszenie procesu stworzenia produktu lub usługi, które mogą znaleźć zastosowanie w dużym przedsiębiorstwie. Efektem pilotażu będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy, w tym produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu potrzeby dużych przedsiębiorstw.

Więcej

Platformy startowe

Działanie skierowane do osób, które nie ukończyły 35 lat, mają pomysł na innowacyjny produkt lub usługę i chcą rozpocząć przygodę z biznesem w Polsce Wschodniej. Mogą one skorzystać ze wsparcia platform startowychHub of Talents, Connect bądź TechnoparkBiznesHub, które pomogą startupom utworzyć produkt bądź usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pomysłu biznesowego i zakwalifikowaniu go do programu wybranej platformy startowej, wyznaczony opiekun przygotuje szczegółowy plan inkubacji.

Więcej

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Firmy, którym udało się skorzystać ze wsparcia platformy startowej i zakończyły, z sukcesem, proces inkubacji mogą się ubiegać o dofinansowanie na początkową działalność swojego przedsiębiorstwa. Projekt powinien zakładać wprowadzenie produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizację wypracowanego na Platformie startowej modelu biznesowego. Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem innowacji oraz rozwojem działalności gospodarczej

Więcej

Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Program skierowany do firm na etapie start-upu, które potrzebują do dalszego rozwoju stabilnego finansowania. Fundusz Pożyczkowy Innowacji jest dłużnym instrumentem finansowym, który ma pomóc rozwiązać problem luki kapitałowej w sektorze MŚP. Pieniądze z Funduszu Pożyczkowego Innowacji pozwolą sfinansować rozwój młodej firmy. Przedsiębiorca musi znaleźć inwestora prywatnego i przekonać go do współpracy. Inwestorem może być fundusz typu venture capital (VC) lub anioł biznesu.

Więcej

id: 49520