4 września w Świnoujściu rozpoczyna się druga runda cyklu konferencji organizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - Prawo do przedsiębiorczości, małe firmy – wielkie zmiany. Do 19 października przedstawiciele administracji i eksperci spotkają się z przedsiębiorcami w ponad 60 miastach w całej Polsce. W spotkaniach z MŚP wezmą udział m.in.: minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz; szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marian Banaś i wiceministrowie Marcin Ociepa, Adam Hamryszczak i p.o. prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jadwiga Lesisz.

Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych o reformie prawa gospodarczego, w tym Konstytucji Biznesu. Przedsiębiorcy dowiedzą się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

W strefie informacyjnej podczas spotkań na pytania uczestników odpowiadać będą eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Inwestycji
i Rozwoju, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Swoje stoisko informacyjne będą mieli także eksperci z Ministerstwa Cyfryzacji, którzy będą informowali m.in. o RODO.

id: 50266