nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci

Przykłady przedsięwzięć, które się powiodły dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznes plan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania B2B – te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej www.web.gov.pl, którą uruchomiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przedsiębiorcy z mikro- małych i średnich firm mogą ubiegać się o dotacje na pomysły związane z e-usługami i produktami cyfrowymi (działania 8.1. PO IG) oraz z wdrożeniami elektronicznych rozwiązań typu B2B (działania 8.2. PO IG). Budżet jaki mają do dyspozycji do 2013 roku wynosi ponad 846 mln euro. Wnioski o dofinansowanie składa się do Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez Regionalne Instytucje Finansujące.
 
Na stronie głównej www.web.gov.pl umieszczono dwa główne elementy dla szukających informacji: sekcję o dotacjach na eUsługi i sekcję o dotacjach na B2B. Użytkownicy znajdą tam definicje, formalne kryteria, które pozwalają skorzystać z dofinansowania oraz szczegóły, jakie warunki musi spełniać projekt, który chce się finansować z funduszy UE.

Na stronie internetowej znajdują się też zakładki: Artykuły i e-booki, gdzie użytkownicy mogą szukać opracowań i inspiracji. Strona – obecnie w wersji testowej - będzie stale aktualizowana i uzupełniania o przydatne dla przedsiębiorców informacje, tak aby stanowiła podstawowe i użyteczne źródło dla wszystkich, którzy chcą zrealizować swój pomysł na internetowy biznes w oparciu o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Portal będzie się rozwijał razem ze wzrostem liczby użytkowników, w odpowiedzi na ich potrzeby. Uruchomione zostanie także forum, służące wymianie doświadczeń i porad.
 

id: 6870