Studenci - okładkaNiniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r. Kierunek studiów jest najważniejszym czynnikiem, który kształtuje samoocenę badanych, ich plany edukacyjne i zawodowe, a także stopień zadowolenia z wyboru uczelni i kierunku studiów.

Realizowane w ramach BKL badanie studentów ma cztery zasadnicze cele. Te cele to:

1. Ocena wyboru uczelni i kierunku kształcenia

2. Ocena poziomu aktywności kształceniowej studentów

4. Ocena podaży kompetencji w grupie studentów szkół wyższych

5. Ocena poziomu aktywności zawodowej studentów

 

Pobierz publikację

English version

id: 23379