Sukcesja w firmie rodzinnej to pokoleniowa zmiana, która wymaga odpowiedniego zaplanowania i wcześniejszego przygotowania. To złożony proces o kluczowym znaczeniu dla przetrwania i rozwoju firmy. Sukcesja to przekazanie przez nestora wiedzy, władzy, własności i wartości przedsiębiorstwa sukcesorowi. To mechanizm wymagający rozstrzygnięcia wielu kwestii prawnych i wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych.

Z doświadczeń PARP we współpracy z firmami rodzinnymi wynika, że przy planowaniu sukcesji przedsiębiorcy potrzebują wsparcia doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne zagrożenia i szanse i udzielą wsparcia psychologicznego.

Zapraszamy na webinarium przybliżające temat odpowiedniego przygotowania sukcesji.

 

 

Webinaria:

id: 50298