System Zarządzania Jakością

W 2011 roku PARP wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.
System ten zapewnia, że zadania w zakresie wdrażania programów operacyjnych, projektów systemowych i innych instrumentów wparcia polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności Agencja realizuje na odpowiednio wysokim poziomie. Wdrożony system zapewnia również stałą poprawę jakości świadczonych przez PARP usług.

certyfikat

Wdrażając system PARP opracowała Politykę Jakości, która nawiązując wprost do Planu Strategicznego PARP na lata 2010-13, określa priorytety, wokół których koncentrują się cele i zadania Agencji. Zawiera również deklarację kierownictwa dotyczącą stosowania wymagań normy i prowadzenia ciągłego doskonalenia systemu jakości.

 

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W 2012 roku PARP certyfikowała System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK), na zgodność z wymaganiami standardu SPZK, wydanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

System ten ukierunkowany jest na zapewnienie zaufania, że Agencja wdrożyła rozwiązania eliminujące lub w znacznym stopniu ograniczające możliwość zjawisk korupcyjnych. System oparty jest na założeniu, że zapobieganie zjawiskom korupcjogennym jest częścią składową systemu zarządzania w Agencji i obowiązkiem wszystkich pracowników Agencji.

 

Podstawowe dokumenty Systemu to Polityka Antykorupcyjna i Zarządzenie Prezesa PARP nr 12/2012 w sprawie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
pobierz plik

 

Panteon Administracji Polskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland. Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników. Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.

id: 26153