System Zarządzania Jakością

W 2011 roku PARP wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001.
System ten zapewnia, że zadania w zakresie wdrażania programów operacyjnych, projektów systemowych i innych instrumentów wparcia polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności Agencja realizuje na odpowiednio wysokim poziomie. Wdrożony system zapewnia również stałą poprawę jakości świadczonych przez PARP usług.

certyfikat

Wdrażając system PARP opracowała Politykę Jakości, która nawiązując wprost do Planu Strategicznego PARP na lata 2010-13, określa priorytety, wokół których koncentrują się cele i zadania Agencji. Zawiera również deklarację kierownictwa dotyczącą stosowania wymagań normy i prowadzenia ciągłego doskonalenia systemu jakości.

 

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym

W PARP obowiązuje System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Działaniom Nieetycznym, którego celem jest wdrożenie i utrzymanie rozwiązań m.in. w zakresie zapobiegania i wykrywania korupcji oraz propagowanie możliwie najwyższych standardów etycznych.
Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym i działaniom nieetycznym jest obowiązkiem wszystkich pracowników PARP, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i podczas kontaktów z interesariuszami działań Agencji.

Panteon Administracji Polskiej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została Laureatem konkursu Panteon Administracji Polskiej, organizowanego przez biuro Geoland. Przedmiotem Konkursu były zastosowane w praktyce przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności nowatorskie i wysoko efektywne rozwiązania organizatorskie, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług oraz działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników. Przyznawana nagroda jest uhonorowaniem działań na rzecz samodoskonalenia instytucji wchodzących w skład szeroko pojętej administracji.

id: 26153