Jak ma wyglądać Twoja firma za kilka lat? Co będziesz produkował? Komu chcesz to sprzedawać? Jakich kompetencji i zasobów potrzebujesz? Te ważne pytania, które zadają sobie przedsiębiorcy wymagają strategicznego myślenia. PARP oferuje szkolenia i usługi, które pomagają przedsiębiorcom na nie odpowiedzieć.

Baza Usług Rozwojowych

Największym atutem firmy są kompetentni, profesjonalni i zaangażowani pracownicy. Dla przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o ich zawodowy rozwój, podnieść umiejętności, a może przekwalifikować przygotowaliśmy Bazę Usług Rozwojowych. Baza jest dostępna pod adresem internetowym uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Portal zawiera szeroką i kompleksową ofertę: szkolenia (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, studia podyplomowe, egzaminy) i doradztwo (coaching, mentoring).

Więcej

Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Obecnie na portalu szkoleniowym dostępnych jest kilkadziesiąt szkoleń biznesowych.

Więcej

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Najlepsze firmy mają pomysł na siebie i strategię rozwoju. Wiedzą, czego chcą i jak to osiągnąć. Chcemy, żeby przedsiębiorcy rozpoznawali potrzeby rozwojowe własnej firmy, budowali odpowiadającą im strategię i zdobywali dzięki temu przewagę konkurencyjną. Dlatego oferujemy dofinansowania na trzy typy projektów:

Typ 1 - Zarządzanie strategiczne. Pierwszy typ projektów dotyczy diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Wsparcie na zidentyfikowanie barier rozwojowych i opracowanie planu rozwoju własnej firmy przedsiębiorcy otrzymają za pośrednictwem organizacji pracodawców, organizacji związkowych i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

Więcej

Typ 2 - Zamówienia publiczne. Drugi typ projektów to specjalistyczne działania szkoleniowe i doradcze skierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dotyczące rynku zamówień publicznych. Działania szkoleniowo-doradcze są prowadzone w 5 obszarach geograficznych przez Wykonawców wybranych w otwartym konkursie.10

Więcej

Typ 3 - Partnerstwo publiczno-prywatne. Trzeci typ projektów obejmuje szkolenia oraz doradztwo dotyczące partnerstwa publiczno -prywatnego (PPP). W Polsce wciąż wielu przedsiębiorców z sektora MŚP nie zna tej formy realizowania inwestycji. W krajowej bazie projektów PPP znajdują się 102 przedsięwzięcia, których łączna wartość wynosi nieco ponad 500 mln zł. Potencjał rynku PPP jest dużo większy. Środki na szkolenia dotyczące PPP dostaną podmioty wyłonione w konkursach organizowanych przez PARP.

Więcej

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Sektorowe Rady ds. Kompetencji umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe itd. Przedsiębiorcy wiedzą jakich kwalifikacji i kompetencji potrzebuje ich branża. Rady sektorowe umożliwiają podzielenie się tą wiedzą. W efekcie edukacja i gospodarka poznają swoje potrzeby, a kompetencje nabywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń będą odpowiadać na prawdziwe potrzeby pracodawców. 

Więcej

Pomiar Wartości Kapitału Ludzkiego

Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego jest aplikacją, która umożliwia faktyczny pomiar wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Więcej

id: 49525