Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

 3 października 2016 r.  4 listopada 2016 r.  31 marca 2017 r.  36 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

5 maja 2016 r.

6 czerwca 2016 r.

30 stycznia 2017r.

62 500 000 zł

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

3 października 2016 r.

4 listopada 2016 r.

30 grudnia 2016 r.

61 000 000 zł

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

15 czerwca 2016 r.

18 lipca 2016 r.

20 stycznia 2017 r.

50 000 000 zł

Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego- 4 Stock

20 października 2016 r.

21 listopada 2016 r.

20 listopada 2017 r.

10 600 000 zł

14 342 574,50 zł

 

Poddziałanie 3.1.3 Fundusz Pożyczkowy Innowacji

Konkurs planowany w 2017 r.

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Nie jest planowany kolejny nabór w 2016

Poddziałanie 3.3.3
Go to Brand

13 grudnia 2016 r.

12 stycznia 2017 r.

13 lutego 2017 r.

50 000 000 zł

Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku 

Szkolenia dla MMSP

I ogłoszenie:

29 lutego 2016 r.

30 marzec 2016 r.

29 kwietnia 2016 r.

7 000 000 zł

II ogłoszenie:

27 czerwca 2016 r.

28 lipca 2016 r.

18 sierpnia 2016 r. 

Doradztwo dla MMSP

2 sierpnia 2016 r.

31 sierpnia 2016 r.

31 marca 2017 r.

3 000 000 zł

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw

czerwiec 2016 r.

 

 

33 533 125 zł

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

29 lutego 2016 r.

30 marzec 2016 r.

13 czerwca 2016 r.

7 800 000 zł

Terminy naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok

Numer i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

Poddziałanie 1.1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów 

W 2016 r. nie jest planowany nabór wniosków.

Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej 

Kwiecień 2016 r.

Czerwiec 2016

Lipiec 2017

65 600 000 zł

Działanie 1.2
Internacjonalizacja MŚP 

I Etap

14 marca 2016 r.

I Etap

15 kwietnia 2016 r

I Etap

20 maja 2016 r.

I Etap

10 000 000 zł

II Etap
grudzień 2016 r.

 

 

II Etap

200 000 000 zł

30 000 000 zł

Poddziałanie 1.3.1

Wdrażanie innowacji przez MŚP 

maj 2016 r.

30 czerwca 2016 r.

1 sierpnia 2016 r.

135 000 000 zł

Poddziałanie 1.3.2

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP 

29 lutego 2016 r.

20 kwietnia 2016 r.

28 czerwca 2016 r.

320 000 000 zł

640 000 000 zł

30 września 2016

3 listopada 2016 r.

30 listopada 2016 r.

Działanie 1.4

Wzór na konkurencję 

I Etap
29 lipca 2016 r.

I Etap

5 września 2016 r.

I Etap

5 października 2016 r.

I Etap
5 000 000 zł

II Etap
28 kwietnia 2016 r.

II Etap

30 maja 2016 r.

II Etap

28 kwietnia 2017 r.

II Etap

150 000 000 zł

Działanie 2.1

Zrównoważony transport miejski 

Brak naborów w tym działaniu, projekty realizowane są w trybie pozakonkursowym.

Działanie 2.2

Infrastruktura drogowa 

3 października

2016 r.

3 października

2016 r.

31 października

2016 r.

800 000 000 zł

 

Planowany termin rozpoczęcia naborów

W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji tabela będzie na bieżąco aktualizowana.

 

Rok 2016

 

Rok 2017

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok

id: 49337