Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego działania 2.2 PO WER „Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców". Podczas spotkania potencjalni beneficjenci poznają m.in. szczegóły dotyczące działania, kryteria wyboru projektów oraz procedurę ubiegania się o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową.

id: 48665