Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do śledzenia transmisji on-line spotkania informacyjnego dotyczącego poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej".

id: 48711