Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który trwa od 24 do 27 września, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej rozmawiają o możliwościach biznesowych, jakie dziś otwierają się przed przedsiębiorcami.

Podczas ponad 60 sesji, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Akademii Muzycznej oraz w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 250 ekspertów z Polski i zagranicy odpowie na wszystkie pytania dotyczące innowacji, nowoczesnego zarządzania w mikro, małej i średniej firmie oraz perspektyw rozwoju na zagranicznych rynkach. PARP jest współorganizatorem Kongresu.

Wczoraj, w samo południe w Auli im. Bolesława Szabelskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach rozpoczęła się sesja inaugurująca Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wzięli w niej m.in. Lech Wałęsa – Prezydent RP w latach 1990 – 1995, Waldemar Pawlak – Wicepremier, Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, Jacek Krawczyk – Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Adam Szejnfeld – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009, Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

Spotkanie prowadził Tadeusz Donocik –Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest głównym organizatorem Kongresu.

zdjęcie  zdjęcie
zdjęcie  zdjęcie

 

Drugi dzień II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach był dniem nowoczesnego zarządzania. O nowych trendach w zarządzaniu, uczestnicy Kongresu rozmawiali podczas sesji dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i PR, partnerstwa publiczno-prywatnego i wielu innych.

99 proc. firm w Polsce to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę. Co więcej: znaczenie sektora MŚP z roku na rok będzie systematycznie rosłomówiła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas panelu dotyczącego zarządzania strategicznego. Niestety przedsiębiorcy sektora MŚP rzadko w swoich działaniach korzystają z planowania strategicznego. Dwóch na trzech właścicieli mikrofirm przyznaje, że nie korzysta ze strategii. Niespełna co siódmy mikroprzedsiębiorca w ogóle przyszłych działań nie planuje. Dlatego tak ważne jest pokazanie, że zarządzanie i planowanie przekłada się na wynik finansowy, wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw twierdziła prezes PARP.

Więcej:

http://www.newseria.pl/news/przedsiebiorcy_musza,p182559838

http://www.newseria.pl/news/parp_planowanie_recepta,p1715026950

id: 28754