Dzięki projektowi Wzrost konkurencyjności ukraińskich regionów oraz polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, Ukraińcy czerpią z polskich doświadczeń w zakresie budowy systemu wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

 

Podczas zeszłotygodniowego pobytu w Polsce w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Polską Agencją Inwestycji i Handlu, przedstawiciele ukraińskiej administracji oraz tamtejszych Agencji Rozwoju Regionalnego, mieli możliwość zapoznania się funkcjonowaniem polskich parków przemysłowych i technologicznych oraz klastrów.

– Zaangażowanie dwóch ministerstw w ten projekt pokazuje, jak ważna dla polskiej administracji jest współpraca z Ukrainą. Podobne projekty realizujemy też z innymi państwami, ale tylko z Ukrainą ma on charakter wieloletni. Chcemy, aby współpraca z naszymi wschodnimi sąsiadami dalej się rozwijała, ponieważ na rozwoju wzajemnych stosunków gospodarczych mogą skorzystać oba kraje – powiedział Michał Polański, dyrektor Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Grupa miała okazję zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują polskie parki przemysłowe i technologiczne, wizytując Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Kielecki Park Technologiczny. Ten pierwszy jest spółką miasta Płock i PKN Orlen, drugi zaś podmiotem działającym samodzielnie w ramach struktur miejskich. Zarządcy tych parków przez lata wypracowali skuteczne mechanizmy funkcjonowania, które mogą stać się inspiracją i zostać przeszczepione na grunt ukraiński.

– Doświadczenia zbierane podczas pobytu w Polsce pomogą nam w tworzeniu naszego własnego parku technologicznego. Na tym polu będziemy czerpać z doświadczeń Kieleckiego Parku Technologicznego, z którym 31 sierpnia podpisaliśmy umowę o współpracy. Pragnę podziękować Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz projektowi Polska Pomoc za otrzymane wsparcie – powiedziała Olha Remeshevska, przedstawicielka parku technologicznego w Winnicy. Miasto to jest żywo zainteresowane stworzeniem klastra oraz centrum wsparcia przedsiębiorczości. – Chcemy realizować te przedsięwzięcia przeszczepiając wiele funkcjonujących w Polsce rozwiązań – dodała.

Na poziomie centralnym Ukraina zmienia swój system prawny, żeby był bardziej przyjazny dla małych i średnich przedsiębiorców. W regionach stara się tworzyć nowe wzorce komunikacji pomiędzy biznesem a administracją. – Tworzymy system prawny, który wzmocni budowę odpowiedniego ekosystemu. Chcemy też wprowadzić politykę klastrową na Ukrainie i czerpać z polskich doświadczeń w tym zakresie – powiedziała jedna z uczestniczek.

System wsparcia przedsiębiorczości na Ukrainie znajduje się w fazie zalążkowej i potrzebna jest cała sieć instytucji, opartych na dobrze przemyślanym prawie, które wspierałyby i promowały rozwój biznesu, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym.

– Obecnie brakuje wsparcia, zarówno „z góry”, jak i „z dołu”. Brakuje instytucji, które promowałaby przedsiębiorczość już na etapie wczesnoszkolnym. Większość Ukraińców postrzega biznes na zasadzie „kupić i sprzedać”, dlatego promocja biznesu wśród młodzieży i studentów jest najważniejsza. Kolejną przeszkodą w rozwoju przedsiębiorczości jest brak finansowania, w szczególności przez takie podmioty jak fundusze venture czy aniołów biznesu. Jest mnóstwo ciekawych pomysłów na biznes, zwłaszcza na początkowym etapie, ale nie ma kto ich wesprzeć finansowo, dlatego ukraińskie startupy kapitału szukają albo w Polsce albo w Estonii – powiedział Andriej Pundor z Instytutu Miasta Lwów.

Tydzień wcześniej, ukraińska delegacja miała okazję zapoznać się z polskimi instytucjami tworzącymi ekosystem wsparcia dla startupów. Jej przedstawiciele odwiedzili m.in. siedzibę Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Warszawie oraz fundacji Startup Hub Poland, której celem jest umiędzynarodowienie polskiego ekosystemu startupowego i zwiększenie znaczenia polskiej sceny startupowej na arenie międzynarodowej. Goście z Ukrainy zapoznali się też z ideą programu Poland Prize zachęcającego zagraniczne startupy do rozpoczęcia działalności w Polsce. Interesujące dla uczestników było również zapoznanie się działaniami Miasta Stołecznego Warszawy, skierowanymi na rozwój mikro i małej przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostały m.in. programy akceleracji startupów, w tym inkubator przedsiębiorczości w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Ciekawa była wizyta w Centrum Kreatywności Targowa – ośrodkiem wspierającym branże kreatywne, w tym design. Spotkanie z młodymi przedsiębiorcami było bardzo inspirujące. Pokazało uczestnikom wizyty, w jaki sposób można wspierać biznes wykorzystując zainteresowania, umiejętność kreatywnego myślenia młodych ludzi oraz jak tworzyć środowisko młodych przedsiębiorców, dla których biznes jest rozwinięciem zainteresowań i pasji.

 

id: 50323