Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, Marcin Ociepa, spotkaniem z przedsiębiorcami w Opolu otworzył serię 10 spotkań z MŚP w tym tygodniu w ramach ogólnopolskiego cyklu konferencji Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany.

 

Cykl obejmuje ponad 60 spotkań w miastach wojewódzkich i powiatowych w całej Polsce. Uczestnicy dowiadują się na nich o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Poza Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i PARP, w akcję zaangażowały się: Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Cyfryzacji, Krajowa Administracja Skarbowa, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA, ZUS i Urząd Dozoru Technicznego.

Konferencje z cyklu Prawo do przedsiębiorczości to także doskonała okazja dla właścicieli firm i osób planujących ich założenie, by uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania i wątpliwości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na każdym ze spotkań uczestnicy mają do dyspozycji strefę informacyjną, w której można porozmawiać o tym, co w praktyce oznaczają zmiany prawa gospodarczego dla przedsiębiorców – począwszy od prawa o działalności gospodarczej i zamówień publicznych, przez ubezpieczenia społeczne i podatki, po sprawy wchodzące w kompetencje dozoru technicznego.

Przedstawiciele PARP odpowiadają ponadto na pytania związane z ofertą wsparcia polskich przedsiębiorstw z funduszy unijnych oraz usługami Centrum Rozwoju MŚP.

id: 50282