Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zawarła w dniu 29 grudnia 2014 r. porozumienie o współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) na rzecz zwiększenia polskiego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020.

KPK PB UE jest jednym ze strategicznych partnerów, z którym PARP podpisał takie porozumienie.

Porozumienie podpisali Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes PARP oraz prof. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN i dr inż. Zygmunt Krasiński – Dyrektor KPK PB UE.

Celem wspólnych działań jest promowanie i zachęcanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do aktywnego udziału w Programie Ramowym HORYZONT 2020, zwłaszcza w schemacie – Instrument MŚP. Partnerzy porozumienia zobowiązali się do promowania programu Horyzont 2020 wśród przedsiębiorców, wzajemnej wymiany posiadanych informacji, do popularyzacji działalności eksperckiej, szczególnie roli ekspertów oceniających wnioski w Horyzoncie 2020.

id: 45316