W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 maja br. mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugim etapie testowania Rejestru Usług Rozwojowych (dostępnego na stronie  https://testrur.parp.gov.pl).

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do drugiego etapu testowania jest akceptacja przez Administratora RUR karty podmiotu. Wszystkie podmioty, które do 28 maja br. przekazały do weryfikacji karty podmiotu, mogą już dziś przystąpić do publikacji swojej oferty usług rozwojowych w wersji testowej systemu. Jednocześnie informujemy, że pracownicy PARP będą na bieżąco dokonywali akceptacji nowych kart podmiotu wprowadzonych do systemu. Akceptacja kart podmiotu dokonywana podczas testów nie ma charakteru weryfikacji merytorycznej. W związku z powyższym nie można jej uznać za wiążącą i jej wynik nie może stanowić w przyszłości podstawy do żadnych roszczeń wobec PARP.

Na tym etapie testów, poza publikacją karty usługi, można przetestować również działanie wyszukiwarki usług i modułu związanego ze zgłoszeniem przez przedsiębiorcę zapotrzebowania na organizację usługi „szytej na miarę”.

Drugi etap testowania potrwa co najmniej do 15 czerwca br. Czas trwania testów może zostać wydłużony w zależności od przebiegu procesu testowania.

Zachęcamy do wprowadzaniu do systemu jedynie fikcyjnych danych. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane wprowadzone do wersji testowej systemu zostaną usunięte po zakończeniu testów.

Podobnie jak na pierwszym etapie testów wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wersji testowej RUR można przesyłać jedynie za pośrednictwem dostępnego w systemie RUR formularza zgłaszania błędów

Dziękujemy za wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i propozycje. Dzięki Państwa zaangażowaniu wprowadziliśmy do systemu kilka nowych rozwiązań funkcjonalnych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną „Instrukcją dla użytkownika RUR cz. I” pobierz plik dotyczącą modułu rejestracji. Już wkrótce opublikujemy także drugą część instrukcji dotyczącą udostępnionych dziś modułów systemu.

id: 47941