Już od dziś wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej usługi – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych, klient ponosi koszt w wysokości zaledwie 120 zł. Asysta jest usługą opartą o standardy Krajowego Systemu Usług

Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów:

Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych – to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy w 4 obszarach:

•    spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);

•    marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na  pozycję strategiczną firmy itp.);

•    organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);

•    finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia „zatorem płatniczym”, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).

Koszt usługi to maksymalnie 120 zł, czyli 5% wartości całej usługi. Pozostałe 95% jest finansowane z programu POKL i ta kwota stanowi dla firm pomoc de minimis.

Pilotaż obejmie nawet 1 000 przedsiębiorstw i będzie prowadzony w tym roku na terenie 11 województw Polski przez następujące instytucje:

mapka

Dolny Śląsk

1.    Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A., Nowa Ruda,   

2.    Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Wrocław,

Kujawsko-pomorskie

3.     Izba Przemysłowo-Handlowa, Toruń,   

4.    Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Bydgoszcz,   

5.    Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Toruń,   

Lubelskie

6.    Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”, Puławy,   

Lubuskie

7.    Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Gorzów Wlkp.,   

Łódzkie

8.    Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź,

Małopolska

9.    Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Kraków,   

10.    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków,   

Mazowsze

11.    Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego, Ciechanów,   

Opolskie

12.    Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”, Opole,   

Podkarpacie

13.    Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Przemyśl,   

Śląsk

14.    Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., Jaworzno,   

15.    Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Żory,

16.    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Bielsko-Biała,   

17.    Centrum Przedsiębiorczości S.A., Wola,

18.    Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice,   

Wielkopolska

19.    Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Konin,   

20.    Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań,   

21.    Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o., Poznań,   

 

Więcej informacji: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/asysta

id: 21467