Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Punkty Konsultacyjne KSU świadczą bezpłatne usługi informacyjne również dla powracających, których szczególnie może zainteresować rzetelna informacja PK w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym jej rozpoczynania, czy przenoszenia do kraju.

Dla tej grupy klientów PK mogą być interesujące także takie zagadnienia jak np.: zabezpieczanie transakcji handlowych, ocena i pozyskanie informacji o kontrahentach handlowych, czy zarządzanie ryzykiem kursowym w działalności gospodarczej.

Aby korzystać z usług Punktów Konsultacyjnych KSU można:

  • udać się bezpośrednio do siedziby Punktu w miejscowości, gdzie codziennie świadczy on usługi,
  • korzystać z możliwości dyżurów konsultantów PK w innych miejscowościach, poza siedzibą Punktu,
  • kontaktować się z konsultantami PK drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail).

Zapraszamy do korzystania z usług Punktów Konsultacyjnych KSU w których blisko 300 konsultantów każdego dnia udziela informacji przedsiębiorcom i innym zainteresowanym.

Więcej informacji na temat Punktów Konsultacyjnych KSU oraz zakresu i sposobu świadczonych tam usług (link).

Wyszukiwarka najbliższego Punktu Konsultacyjnego (link).

id: 8589