10 lipca br. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC). Delegacji chińskiej odwiedzającej PARP przewodził Wiceprzewodniczący organizacji, Pan An Qiyi.

W spotkaniu udział wzięli także chińscy przedsiębiorcy reprezentujący firmy  z branży chemicznej, deweloperskiej oraz high-tech.

Obie strony podkreśliły możliwości oraz wolę współpracy w najbliższej przyszłości np. poprzez organizację misji gospodarczych firm polskich oraz chińskich jak i wymianę informacyjną między obydwoma organizacjami.

Obecny na spotkaniu zastępca Prezesa PARP, Pan Dariusz Dąbek podkreślił, iż współpraca z Chinami na polu gospodarczym jest jednym z priorytetów w ramach działań podejmowanych przez agencję. – Mamy nadzieje, że zacieśniająca się kooperacja między chińskimi oraz polskimi przedsiębiorcami przyniesie obopólne korzyści dla naszych krajów – zaznaczył.

Założona w 1953 r. organizacja All-China Federation of Industry and Commerce posiada około 7 milionów członków i działa na poziomie krajowym, prowincjonalnym oraz lokalnym. Do głównych zadań organizacji należy usprawnienie komunikacji pomiędzy rządem a przedstawicielami sektora prywatnego oraz wspieranie organów centralnych w zarządzaniu gospodarką prywatną.

Oficjalna strona All-China Federation of Industry and Commerce: link

 

 

id: 48303