3 marca br. w Warszawie, ( Business Link PGE Narodowy), odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju (MR). W prezentacji programu wzięli udział przedstawiciele MR, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP, dr Michał Bańka.

 

id: 48736