PARP rozpoczęła nabór do programu pilotażowego „Wsparcie prawne dla start-upów”. Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 3 lata, którzy znajdują się na etapie podpisywania umowy inwestycyjnej oraz posiadają dokument potwierdzający nawiązanie wstępnej relacji z inwestorem.

Oferujemy indywidualne doradztwo prawne w zakresie analizy formalno-prawnej umowy inwestycyjnej i indywidualne doradztwo prawne w trakcie negocjacji warunków umowy inwestycyjnej. Maksymalne wsparcie dla przedsiębiorstwa wynosi 10 tys. zł. i jest finansowane z budżetu państwa. 

 

 

 

id: 49669