okładkaU podstaw realizacji badania legły dwa twierdzenia: (1) innowacyjność jest czynnikiem w coraz większym stopniu determinującym procesy ekonomiczne zachodzące we współczesnej gospodarce, (2) kwestie związane z innowacjami zależne są m.in. od zjawisk i procesów o charakterze społecznym, psychologicznym i kulturowym. Procesy te mogą być wzmacniane bądź kształtowane za pomocą odpowiednich działań i instrumentów, wpływających na przykład na wzmacnianie postaw korzystnych dla rozwoju innowacji.

 

Badanie „Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki” poświęcone było uwarunkowaniom kreatywności jednostki i związkom pomiędzy kreatywnością jednostki a innowacyjnością organizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw) wchodzących w skład gospodarki oraz – w dalszej perspektywie – konkurencyjnością systemów gospodarczych.

Celem podstawowym badania było określenie założeń systemowych dla działań podnoszących innowacyjność przez wzmacnianie kreatywności jednostki, zaś w szczególności chodziło o: (1) określenie zależności między kreatywnością jednostki a jej innowacyjnością, (2) identyfikację innych potencjalnych źródeł innowacyjności jednostki, (3) określenie czynników wzmacniających bądź ograniczających kreatywność jednostki, (4) określenie metod oraz narzędzi wspierania kreatywności poprzez wpływanie na relacje łączące jednostkę z jej otoczeniem i innymi jednostkami oraz o (5) określenie możliwości efektywnego wykorzystania innowacyjności jednostki w systemie społeczno-gospodarczym.

 

Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki pobierz plik

id: 18761