Każdego roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości bierze udział w około 150 konferencjach dotyczących szeroko rozumianej tematyki przedsiębiorczości, innowacyjności, pomocy publicznej oraz finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto PARP jest organizatorem i współorganizatorem szeregu imprez, w tym również konferencji odbywających się cyklicznie. Celem tych wydarzeń jest edukacja małych i średnich przedsiębiorców w zakresie programów operacyjnych wdrażanych przez Agencję, a także promocja i upowszechnienie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów oraz umożliwienie przedsiębiorcom bezpośredniego kontaktu z instytucjami wdrażającymi programy unijne. Rokrocznie PARP obejmuje swoim patronatem około 100 konferencji, których tematyka zbieżna jest z zakresem działań Agencji.

id: 6643