Poniżej prezentujemy dane dotyczące kwot i liczby podpisanych umów z Beneficjentami oraz zakwalifikowanych wydatków w podziale na programy operacyjne oraz poszczególne działania.

Stan na dzień 28 lutego 2015 r.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Liczba podpisanych umów Kwota dofinansowania Zrealizowane płatności
Działanie 1.4
839
1 703 678 064,92
1 273 791 218,15
Działanie 3.1 79
864 223 636,17
721 705 617,87
Działanie 3.3
282
127 897 598,12
121 063 238,45
Poddziałanie 3.3.1
26
94 164 669,49
94 750 334,60
Poddziałanie 3.3.2
256
33 732 928,63
26 312 903,85
Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji - pilotaż 58 96 272 478,20 71 475 652,51
Działanie 4.1
500
1 552 400 132,72
990 038 948,36
Działanie 4.2
224
924 410 903,83
707 179 799,46
Działanie 4.4 684
10 038 924 925,12
6 383 250 145,93
Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku - pilotaż 118
1 120 398 491,35
648 219 939,13
Działanie 5.1 55
441 216 801,00
336 358 329,33
Działanie 5.2
28
147 751 861,00
141 534 458,39
Działanie 5.2 -syst
2
38 688 095,81
25 726 004,06
Działanie 5.3
12
1 198 564 200,81
988 065 363,15
Działanie 5.4 655
105 822 879,57
60 322 410,85
Poddziałanie 5.4.1 632
84 040 359,15
38 680 764,22
Poddziałanie 5.4.2
23
21 782 520,42
21 641 646,63
Działanie 6.1
4 882
513 787 997,17
261 542 731,16
Poddziałanie 6.2.1-syst 1 4 841 622,60 844 319,85
Poddziałanie 6.5.1-syst 1 43 345 000,00 5 152 692,54
Działanie 8.1
2 730
 1 495 356 260,44
1 184 203 970,41
Działanie 8.1 -syst 3
10 629 343,40
8 757 943,60
Działanie 8.2
4 413
2 137 485 829,97
1 417 405 122,86
Razem
PO IG:
15 566
22 565 696 122,20
15 346 637 906,06

 

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
Liczba podpisanych
umów
Kwota dofinansowania Zrealizowane płatności
Działanie 2.1  1057
2 290 203 579,37
2 029 789 964,21
Poddziałanie 2.1.1 951
1 727 150 052,27
1 564 938 186,51
Poddziałanie 2.1.2 71
133 119 753,92
109 226 009,47
Poddziałanie 2.1.3
35
429 933 773,18
355 625 768,23
Działanie 2.2
7
366 870 600,83
324 473 366,12
Poddziałanie 2.2.1
6
269 483 193,06
229 556 216,37
Poddziałanie 2.2.2
1
97 387 407,77
94 917 149,75
Razem PO KL: 1064
2 657 074 180,20
2 354 263 330,33

 

Program Operacyjny
Rozwój Polski Wschodniej
Liczba podpisanych
umów
Kwota dofinansowania Zrealizowane płatności
Działanie I.1
26
1 588 129 524,05
1 529 609 788,00
Działanie I.2
1
175 632 740,00
175 632 740,00
Działanie I.3 84
2 209 117 390,25
1 851 044 273,00
Działanie I.4
39
198 985 351,60
194 683 912,00
Działanie II.1 90
1 391 238 863,68
505 648 236,60
Działanie III.1 8
1 592 926 698,55
1 191 800 771,00
Działanie III.2
6
290 942 967,75
253 315 246,30
Działanie IV.1 37
3 050 249 977,49
1 877 590 642,00
Działanie V.1
1
22 794 002,79
22 669 972,06
Działanie V.2 6
289 283 801,98
34 494 271,06
Razem PO RPW:
298
10 809 301 318,14
7 636 489 852,02
id: 21637