W związku z dużym zainteresowaniem wersją testową systemu RUR dostępną pod adresem https://testrur.parp.gov.pl (prawie 38 tys. odsłon oraz ponad 1,5 tys. użytkowników) uprzejmie informujemy , że termin drugiego etapu testowania został wydłużony i potrwa do 30 czerwca br.

Już wkrótce w wersji testowej systemu RUR udostępnimy ostatni moduł związany z oceną usług rozwojowych.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przystąpienia do drugiego etapu testowania jest akceptacja przez Administratora RUR karty podmiotu. Pracownicy PARP będą na bieżąco dokonywali akceptacji nowych kart podmiotu wprowadzonych do systemu. Akceptacja kart podmiotu dokonywana podczas testów nie ma charakteru weryfikacji merytorycznej. W związku z powyższym nie można jej uznać za wiążącą i jej wynik nie może stanowić w przyszłości podstawy do żadnych roszczeń wobec PARP.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami opracowanymi dla użytkowników RUR:

Instrukcja dla użytkowników RUR - część I (moduł rejestracji użytkowników) pobierz plik

Instrukcja dla użytkowników RUR - część II (moduł rejestracji usług) pobierz plik

Przypominamy o wprowadzaniu do systemu jedynie fikcyjnych danych. Jednocześnie informujemy, że wszystkie dane wprowadzone do wersji testowej systemu zostaną usunięte po zakończeniu testów.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wersji testowej RUR można przesyłać jedynie za pośrednictwem dostępnego w systemie RUR formularza zgłaszania błędów

Dziękujemy za wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i propozycje. Dzięki Państwa zaangażowaniu wprowadziliśmy do systemu kilka nowych rozwiązań funkcjonalnych.

id: 48054