Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Jury Konkursu 3P zakończyło pracę nad oceną zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Nagrody główne przyznano

Nr

Nazwa przedsięwzięcia ppp

Uczestnik Konkursu

01/2013

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim

Gmina Borów

02/2013

Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota

w Kędzierzynie-Koźlu

Gmina Kędzierzyn-Koźle

03/2013

Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo

Gmina Krzywiń

05/2013

Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Bobolice

 

 

Wyróżnienia  przyznano:

Nr

Nazwa przedsięwzięcia ppp

Uczestnik Konkursu

01/2013

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku Strzelińskim

Gmina Borów

02/2013

Budowa targowiska miejskiego przy ulicy Damrota w Kędzierzynie-Koźlu

Gmina Kędzierzyn-Koźle

03/2013

Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo

Gmina Krzywiń

04/2013

Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Krosna poprzez budowę połączenia
ul. Niepodległości
z ul. Czajkowskiego.

Gmina Krosno

05/2013

Dom Późnej Starości z zagospodarowaniem terenu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Bobolice

 

Wszystkim uczestnikom Konkursu 3P gratulujemy!

id: 33759