Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Jury Konkursu 3P zakończyło pracę nad oceną zgłoszeń przedsięwzięć planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jury Konkursu 3P przyznało 4 nagrody główne.

 

 

Nr zgłoszenia

Nazwa przedsięwzięcia PPP

Uczestnik Konkursu

01/2012

Budowa budynku mieszkalnego w formie PPP

Gmina Miasto

Wąbrzeźno

02/2012

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie

Centrum Medyczne
w Łańcucie sp. z o.o.

05/2012

Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie

Miasto i Gmina Pleszew

06/2012

Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle

 

 

Jury Konkursu 3P przyznało wszystkim podmiotom, które złożyły zgłoszenia do Konkursu 3P wyróżnienia w postaci możliwości nieodpłatnego uczestnictwa przedstawicieli Uczestnika Konkursu, w wizycie studyjnej podejmującej problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego w krajach Unii Europejskiej, posiadających doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Podejmując tę decyzję Jury Konkursu 3P kierowało się celem projektu systemowego w ramach, którego realizowany jest Konkurs 3P - upowszechnienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty, które zdecydowały się zgłosić przedsięwzięcie PPP, wykazały się gotowością do podejmowania ważnych przedsięwzięć z wykorzystaniem nowoczesnej formuły do realizacji zadań publicznych.

 

Zgodnie z decyzją Jury Konkursu 3P wyróżnieniami objęte zostały także podmioty, których przedsięwzięcia PPP zostały nagrodzone nagrodą główną.  Podejmując tę decyzję Jury Konkursu 3P kierowało się koniecznością wzmocnienia kadr podmiotów publicznych praktyczną wiedzą z zakresu realizacji przedsięwzięć PPP. Realizacja tej decyzji Jury Konkursu 3P zależy od akceptacji Instytucji Pośredniczącej zmian we wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

 

id: 30469