Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 17 grudnia 2010 r. wyniki pierwszej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności, adresowanego do studentów i absolwentów uczelni, którzy złożyli egzamin magisterski w latach 2009 - 2010.

Galę wręczenia nagród laureatom otworzył Pan Dariusz Bogdan, Wiceminister Gospodarki. W swoim wystąpieniu Pan Minister pogratulował PARP pomysłu organizacji konkursu,  którego misją jest budowanie zerwanych po roku 1989 kontaktów pomiędzy światem nauki a biznesu.

Następnie głos zabrała Pani Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP, która powiedziała:

„PARP chce przekonywać studentów, żeby pisząc swoje prace magisterskie współpracowali ze środowiskiem biznesu, dzięki temu im samym łatwiej będzie wkroczyć w życie zawodowe, a biznesowi korzystać z dorobku naukowego ośrodków akademickich”.

 

Podczas gali główna nagroda została przyznana Michałowi Skałeckiemu (Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki) za pracę pt.: „Symulator kotła parowego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych”, napisanej pod kierunkiem dr inż. Andrzeja Jabłońskiego. Autor zaprezentował innowacyjne wykorzystanie współczesnej automatyki przemysłowej oraz prześledził optymalizację procesu spalania paliwa w obiekcie energetycznym. Wyniki prac mają praktyczny wymiar dla sektora MŚP, zwłaszcza, że badania oparto o wyrób polskiego producenta.

Autorkami prac, które otrzymały wyróżnienia, są absolwentki Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Magdalena Danowska napisała pracę pt. „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”, pod kierunkiem dra inż. Michała Strankowskiego. Autorka  opracowała nowe układy piankowe na bazie surowców odnawialnych, do produkcji pianek o ulepszonych właściwościach wytrzymałościowych, zmniejszonej palności oraz ograniczonej toksyczności dymów powstałych przy spalaniu.

Z kolei Natalia Gnutek, autorka pracy „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”, napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. Heleny Janik, badała wpływ polimerów biodegradowalnych na życie morskie. W ostatnim czasie polimery te znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle opakowaniowym. Upatruje się w nich alternatywy dla tworzyw, które stanowią zagrożenie dla fauny i flory morskiej.

Nagrodę specjalną przyznano Krzysztofowi Formela (Politechnika Gdańska) za pracę pt. „Badania przemysłowe w zakresie opracowania technologii produkcji uszczelniacza butylowego na bazie recyklatu gumowego”, której promotorem był dr hab. inż. Józef Haponiuk. Autor pracował nad otrzymaniem uszczelniacza butylowego bazującego na pyle gumowym, dostarczonym przez przedsiębiorcę.

 

laureaci
Fot. Rafał Hencel

 

Podczas gali wręczenia nagród została ogłoszona II edycji konkursu. Szczegółowe informacje:

www.pi.gov.pl/klub_innowacyjnych_przedsiebiorstw

 

 

id: 18687