Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 19 marca została podpisana kolejna umowa w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”, tym razem w województwie warmińsko - mazurskim. Beneficjentem jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Realizacja projektu „Budowa i wyposażenie Policyjnego Centrum Dydaktyczno-Badawczego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dla wzmocnienia bezpieczeństwa kraju” w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej to jedno z kluczowych działań województwa warmińsko-mazurskiego, które przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu. Wartość przedsięwzięcia uczelni wynosi 71 mln zł.

Opis projektu w Szczytnie (pobierz plik)

id: 8434