13-14 marca br. w Warszawie, odbędzie się jubileuszowa edycja konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę". Tegoroczna edycja skupiać się będzie przede wszystkim na korzyściach wynikających z efektywnego zastosowania wzornictwa w projektowaniu produktów i usług branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej.

Główne zagadnienia konferencji:
• Empatia w projektowaniu, czyli jak myślenie projektowe może podnieść jakość życia
• Identyfikacja i zrozumienie potrzeb społecznych jako punkt wyjścia dla projektanta projektującego w branży zdrowia i urody
• Identyfikacja wizualna produktu – czy opakowanie wciąż na nas działa?
• Branding produktów i usług farmaceutycznych i kosmetycznych
• Specyfika projektowania innowacyjnych rozwiązań w sektorze zdrowia i urody
• Wzornictwo w rozwoju startupów
• Projektant w jednostce B+R dużych przedsiębiorstw branży medycznej, farmaceutycznej i kosmetycznej
• Ochrona innowacji – wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy know-how przedsiębiorstwa?

Wydarzeniem towarzyszącym będą spotkania networkingowe dedykowane start-upom z branży medycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej. Start-upowe spotkania networkingowe, zorientowane na szybkie efekty, powinny umożliwić młodym, kreatywnym przedsiębiorcom promocję swoich produktów i usług, poszerzenie bazy kontaktów, zbudowanie sieci wartościowych relacji.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz branży kreatywnej, ekspertów związanych z sektorem wzornictwa, a także wszystkie osoby zainteresowane kwestiami z zakresu szeroko pojętego designu oraz tematyką ochrony własności przemysłowej zwłaszcza w zakresie wzornictwa przemysłowego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest partnerem konferencji.
Organizator: Urząd Patentowy RP
Udział bezpłatny.
Zarejestruj się

id: 49432