5 czerwca 2018 r. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna organizuje Poznaniu Forum Inżynierskie, koncentrujące się na innowacjach w różnych dziedzinach techniki, w ważnych dla polskiej gospodarki sektorach i branżach.

 

Podczas forum zostaną pokazane praktyczne działania w zagospodarowaniu odpadów w polskiej gospodarce. Zaprezentowane będą także innowacyjne technologie recyklingu, pozwalające na efektywne odzyskiwanie surowców i materiałów do ponownego ich wykorzystania a także skuteczną współpracę polskich przedsiębiorców z jednostkami naukowymi i badawczymi w tej dziedzinie. Przedstawione zostaną nowe wyzwania dla polskiej gospodarki i nauki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Wskazane zostaną też źródła pozyskania środków wsparcia na dalsze badania naukowe i wdrożenia nowoczesnych technologii, metod i systemów, prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

PARP jest partnerem wydarzenia. Udział bezpłatny.

Więcej

id: 50123