Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach i organizacjach międzynarodowych:

gem  TAFTIE

 

ngpe logo  

MIRRIS

 


 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowy o współpracy z następującymi zagranicznymi instytucjami:

Albania

Albańska Agencja Biznesu i Inwestycji – AlbInvest
www.albinvest.gov.al/

 

Algieria

Ministerstwo Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
www.pmeart-dz.org/


Armenia

Fundacja "Narodowe Centrum Małej i Średniej Przedsiębiorczości Armenii"
www.smednc.am


Azerbejdżan

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Republiki Azerbejdżanu
www.economy.gov.az

 

Białoruś

Departament ds. Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Republiki Białorusi

http://w3.economy.gov.by/ministry/economy.nsf  


Chile

Fundacja EuroChile
www.eurochile.cl


Chiny

Biuro Rozwoju Handlu Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej
www.mofcom.gov.cn

Shanghai Small Enterprises Production Development Service Center (List Intencyjny)

Chińska Rada Promocji Handlu Zagranicznego (CCPIT)

Gruzja

Gruzińska Narodowa Agencja Inwestycyjna
www.investingeorgia.info/

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Gruzji


Hiszpania

http://www.tci-network.org/


Izrael

Centrum Przemysłowe ds. Badawczo-Rozwojowych MATIMOP
www.matimop.org.il


Kazachstan

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Kazachstanu
www.mit.kz/

Kazachstański Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości "DAMU"
www.damu.kz

 

Kirgistan

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Republiki Kirgiskiej
http://www.mert.kg/

Izba Handlowo-Przemysłowa Republiki Kirgiskiej

http://www.cci.kg/

 

Korea Południowa

Stowarzyszenie Importerów Korei (Korea Importers Association – KOIMA)
www.import.or.kr

 

Mołdawia

Ministerstwo Gospodarki i Handlu Republiki Mołdowy
www.mec.gov.md 

 

Pakistan

Urząd ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pakistanu
www.smeda.org

Pakistańska Izba Przemysłowo – Handlowa
http://fpcci.org.pk/

 

Portugalia

Portugalska Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (IAPMEI)

www.iapmei.pt

 

Rosja

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej
www.economy.gov.ru


Rumunia

Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Otoczenia Biznesu Rumunii
www.minind.ro


Słowacja

Slovak Business Agency
www.sbagency.sk/en

Tadżykistan

Izba Handlowo-Przemysłowa Republiki Tadżykistanu
www.ttp.tj/en/

 

Tajlandia

Departament Promocji Handlu Międzynarodowego (Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce)
http://www.ditp.go.th/

 

Turcja

Turecka Organizacja Rozwoju  Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOSGEB)

www.kosgeb.gov.tr


Ukraina

Państwowa Służba Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej i Rozwoju Przedsiębiorczości

www.dkrp.gov.ua

 

Ukraiński Fundusz Wspierania Przedsiebiorczości
www.ufpp.kiev.ua

 

Uzbekistan

Izba Handlowo-Przemysłowa Republiki Uzbekistanu

http://www.chamber.uz/en

 

Węgry

Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego
www.magzrt.hu

id: 755